AB
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
  Herşey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin Facebook   Herşey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin Twitter
   
   
PROJE
Tweetle   Facebookta Paylaş

Türkiye Gençlik Birliği Derneği olarak “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı” kapsamında, Romanya’dan Partners Foundation for Local Development (FPDL) kuruluşu ortaklığında, gençlik ve engelli hakları alanında çalışan STK’ları engelli bireylerin hak temelli mücadelesi konusunda güç birliği yapmak için biraraya getireceğimiz “Her şey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin” projesini yürütmeye başladık.

Proje ile; 

-Gençlik alanında çalışan ya da genç gönüllüleri bulunan STK’ların Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (UNCRPD) ve AB'nin 2010-2020 Engellilik Stratejisi konusunda bilgi düzeyini artırmak, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele konusunda kapasitelerini güçlendirmek, 

-Engelli Bireylere yönelik çalışmalar yürüten STK'lar ve gençlik alanında çalışan STK'lar arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, 

-Engelli ve engelsiz gençler arasında temelde iletişim eksikliğine ve önyargılara dayalı bariyerleri ortadan kaldırmak, toplumda engelli bireylerin maruz kaldıkları hak ihlallerine, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmelerine destek olmak hedefleniyor.

     
Türkiye Gençlik Birliği Derneği "Her şey Haklar için, Haklar Herkes İçin" Proje Ofisi Korkutreis Mah. Cihan Sok. No:16/11 Sıhhıye-Ankara Tel: 0312 229 16 36 • Bize Yazın