AB
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
  Herşey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin Facebook   Herşey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin Twitter
   
   
 • Projemizin kapanış toplantısı, ortağımız Kadir Has Üniversitesi CIES ev sahipliğinde 14 Aralık 2015 Pazartesi günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, projemiz eğitmenleri ve farklı illerden katılımcılarının da katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 14 aylık proje sürecimiz ve proje çıktılarımızla ilgili bilgilendirmeyi proje koordinatörü C. Elif Serbest CIES temsilcisi Simla Yavaş ile birlikte yaptı. Bilgilendirmenin ardından projede Gençlik ve Engelli kuruluşu temsilcisi toplam 120 gence Engelli Hakları ve Savunuculuk eğitimleri veren eğitmenler ve katılımcıların süreçle ilgili deneyimlerini, kişisel ve kuruluşları adına kazanımlarını ve diğer STK'larla kurdukları işbirliği ve diyalogları paylaştıkları söyleşi oturumu gerçekleştirildi.
 • Haziran - Eylül ayları arasında düzenlediğimiz "Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuğu" içerikli 6 eğitime katılmış toplam 120 katılımcıyı temsilen belirlenen engelli ve engelsiz 20 STK gönüllüsünün yer aldığı "Birlikte Daha İyi" fikir kampını 6-8 Kasım'da gerçekleştirdik. 2 gün süren bu fikir kampında katılımcılarımız engelli hakları savunuculuğu ve engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele konusunda ortak bir strateji ve hareket planı geliştirecekler. Bu şekilde aldıkları eğitimler ile yakaladığımız sinerjiyi ve sivil toplum diyaloğunu sürdürülebilir bir aksiyona dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü bizce hakları "Birlikte Daha İyi" savunuruz!
 • Mart ayında İstanbul'da yapmış olduğumuz Eğitmenler toplantısında hazırlamış olduğumuz ve engelli katılımcıları da eşit şekilde kapsayıcı eğitim modüllerini uygulamak üzere, Haziran-Eylül ayları arasında Ankara'da Gençlik ve Engelliler Alanında Çalışan Kuruluşlara Yönelik toplam 6 adet İzleme ve Savunuculuk Eğitimi gerçekleştirdik. Eğitime içlerinde görme, işitme ve ortopedik engelli katılımcıların da bulunduğu farklı illerden 18-40 yaş arası 120 STK temsilcisi katıldı.
  Yaygın ve kapsayıcı eğitim metodlarının kullanıldığı eğitimlerde Süleyman Akbulut, Hakan Özgül, İdil Seda Ak ve Özgür Mehmet Kütküt eğitmen olarak yer aldı ve engellilik, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası mevzuat, engelli hakları izleme ve savunuculuk yöntemleri, idari-yasal girişimler, kamusal farkındalık yaratma çalışmaları, savunuculukta yeni medya kullanımı ve kampanya üretme gibi konuları aktardılar. Eğitimler sayesinde katılımcı STK'ların engelli hakları konusunda farkındalıkları ve bilgi düzeyleri artmakla kalmayıp ayrıca bu STK'lar arasında diyalog, iletişim ve işbirliği geliştirildi.
 • Engelliler Alanında Çalışan Kuruluşlara Yönelik İzleme ve Savunuculuk Eğitimimizi 22-26 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirdik. Eğitime içlerinde görme, işitme ve ortopedik engelli katılımcıların da bulunduğu farklı illerden 23 STK temsilcisi katıldı. Eğitimde engellilik, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası mevzuat, engelli hakları izleme ve savunuculuk yöntemleri, idari-yasal girişimler, kamusal farkındalık yaratma çalışmaları, savunuculukta yeni medya kullanımı ve kampanya üretme gibi konuları ele aldık.
 • 8-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Gençlik alanında çalışan kuruluşlara yönelik 2. grup eğitimini Ankara'da gerçekleştirdik. Gençlik kuruluşlarını temsil eden genç gönüllü katılımcılar 4 gün süresince temel engelli haklarını, uluslararası sözleşmeleri, ilgili ulusal mevzuatı, hak ihlalleri söz konusu olduğunda işletilmesi gereken mekanizmaları, savunuculuk yöntemlerini, nasıl izleme yapılacağını ve kamusal farkındalık yaratılacağını öğrendiler. Katılımcılar eğitim süresince diğer kuruluşlarla birlikte uygulanabilir ve gerçekçi savunuculuk fikirleri geliştirdiler.
 • 6-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında projemiz kapsamında Romen ortak kuruluşumuz Partners Foundation for Local Development (FPDL) eşgüdümünde ve diğer ortağımız Kadir Has Üniversitesi CIES eşliğinde Bükreş'te engelli hakları ve engelliliğe dayalı ayrımcılık alanında çalışan sivil toplum ve ilgili kamu kuruluşlarına bir çalışma ziyareti düzenlenmiş, bu sayede 2007'de AB üyesi olan Romanya'da üyelik öncesi ve sonrası engelli hakları alanında kaydedilen aşamalar ve güncel durum konusunda bilgi edinilmiş, Türkiye'deki mevcut durum üzerinden karşılaştırmalar yapılmıştır.

  Bu kapsamda engelliliğe dayalı ayrımcılık başta olmak üzere medyada ayrımcılık vakalarını izleyen Active Watch, görme engelli bireylerle engelsiz bireyleri biraraya getirmeye yönelik bisiklet ve dans temalı yenilikçi projeler yürüten TANDEM Association, Zihinsel engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini başarıyla sağlayan, her biri genç üniversiteli gönüllülerle çalışan The Swedish Association for Individual Support ve Estuar Foundation'a ait merkezler ve Romanya devleti bünyesinde engellilik te içlerinde olmak üzere her tür ayrımcılık vakalarına dair şikayetlerin iletildiği ve ayrımcılığa dair izlemeden sorumlu National Council for Combating Discrimination ve yakın zamanda engelli gençlerle engelsiz gençleri gençlik çalışmalarında biraraya getirmeye yönelik projeler üretmeye başlayan Center for Sustainable Community Development kuruluşu ziyaret edilmiş, Romanya Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzmanlarla görüşülerek engelli gençlerin toplumsal katılımını nasıl sağladıklarına ilişkin bilgi edinilmiştir.

 • 14-16 Haziran 2015 tarihleri arasında projemiz kapsamında ortak kuruluşlarımız Partners Foundation for Local Development (FPDL) ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi (CIES) eşliğinde Ankara'da engelli hakları ve engelliliğe dayalı ayrımcılık alanında çalışan sivil toplum ve ilgili kamu kuruluşlarına bir çalışma ziyareti düzenlenmiş, engelli hakları alanında kaydedilen aşamalar ve güncel durum konusunda bilgi edinilmiş, Türkiye'deki mevcut durum üzerinden Romanya ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Güç Koşullardaki Bireyler Federasyonu (GÜÇKOBİR), Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV), Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD), Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), TACSO, STGM, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.

Türkiye Gençlik Birliği Derneği "Her şey Haklar için, Haklar Herkes İçin" Proje Ofisi Korkutreis Mah. Cihan Sok. No:16/11 Sıhhıye-Ankara Tel: 0312 229 16 36 • Bize Yazın